GYMNÁZIUM VÍTĚZSLAVA NOVÁKA Jindřichův Hradec

FJ - konverzace

www.lepointdufle.net - stránky na kterých najdete velké množství cvičení na procvičení slovní zásoby i gramatiky

platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm - la chanson en FLE

www.campus-electronique.tm.fr/TestFle/ - přípravná cvičení na DELF

 

 www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect25/no_02/no_02.htm - soutěž na čísla písemně

 www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect25/no_09/no_09.htm - soutěž na čísla ústně

kzofrancais.pbworks.com/f/1_mots_crois%C3%A9s_nombres_de_0_%C3%A0_100.htm - křířovka na čísla

 

 leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/famille.htm - křížovka - rodina

www.sunderlandschools.org/estrellas/Resources/Matching/Mafamille/Mafamille.html - přiřaď členy rodiny

 www.tapis.com.au/studentbook1/unit7/u07_maniere_a02.html - přiřaď členy rodiny

 www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267130/contido -/contenido/oa01.html - poznej členy rodiny

 

www.bbc.co.uk/languages/french/talk/video/bb_rm_leisure1.shtml - video - volný čas

 

www.atantot.com/chroutine.htm -činnosti během dne - píseň

 www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1286267962/contido/escenario.html - Sabrina a její den

www.peda.net/img/portal/327586/pesu.htm - přiřaď činnosti

atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/ReflexVerbs/Reflex2.htm - časování zvratných sloves - přiřaď

www.maisondequartier.com/cours/exercices.php - doplň správný tvar zvr. slovesa

 

www.anderslernen.com/faecher/f/franzoesisch1/exercices/ex03-temps2.htm - doplň části dne do textu

www.estudiodefrances.com/exercices/heures.html - urči hodiny - Alex et Zoé

www.educlasse.ch/activites/horloge/heure_niveau3.php - urči hodiny - výběr

lexiquefle.free.fr/heure.swf - urči hodiny - přesun

 

 claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/a2/m5/gr_poussin.htm - passé composé - slovesa s etre - příběh kuřete

www.appuifle.net/sommpc.htm- soubor cvičení na PC

www.didierconnexions.com/niveau1/ - poslech - vrai ou faux

leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/etreavoir1.htm - vyber pomocné sloveso

atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curric/French/Ks4/Perf_Imper/Perf_Imperf_2b.htm - doplň pomocné sloveso

www.lepointdufle.net/ressources_fle/participes_passes_avec_avoir_et_etre.htm - doplň správný tvar významového slovesa

personales.ya.com/inbose/exercices/Passecompose1/Trousparticipe1.htm - doplň významové sloveso

www2.uni-erfurt.de/lehramt_franzoesisch/passecompose2.html - seznam tvarů participe passé u nepravidelných sloves + 4 cvičení

www.maisondequartier.com/cours/exercices.php - doplň celý tvar slovesa v PC -             3 cvičení

www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf2.html - soutěž Rallye - slovesa PC

babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module4/3.2.html - doplň do textu slovesa v PC

people.ucalgary.ca/~dmaher/219/claire.htm - převeď text do PC

www.polarfle.com/exercice/interpc2.htm - slovesa u kterých je možné použít obě pomocná slovesa

www.lepointdufle.net/ressources_fle/etre_avoir_passe_compose.htm - cvičení na "obojetná" slovesa

 

 www.ciep.fr/delf-junior/exemples-de-sujets-delf-junior.php - vzorové testy na DELF

 

www.lepointdufle.net/ressources_fle/identifier_cod.htm - COD - co je  předmět přímý

www.lepointdufle.net/ressources_fle/identifier_coi.htm - COI - co je předmět nepřímý

kzofrancais.pbworks.com/f/COD_COI2.htm - COD / COI

www.tapis.com.au/studentbook2/Unit1/u01_grammaire_a04.html - doplň COD

www.ucalgary.ca/cted/Repsit/Hotpotatoes/pronomspersonnels/pronomspersonnels10.htm - urči postavení COD ve větě

www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod-quantites.htm - přepiš větu s použitím COD

www.trainfrench.com/French/Grammaire/Exos_grammaire/pronom_objet/le_la_les_qcm.htm - COD v passé composé

www.lepointdufle.net/ressources_fle/accords_participe_passe.htm - COD v PC (shoda)

www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp - rozhodni a doplň COD / COI

babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module5/3.3.html - doplň COD / COI

www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm#.Ux763T95N4A - les verbes disjoints - a moi...

www.connectigramme.com/tableaux-pronoms.htm/odyframe.htm - fiche de garmmaire - postavení dvou předmětných zájmen ve vetě

pages.infinit.net/yhetu/pronoms/bcpr.htm - vyber správnou větu

fis.ucalgary.ca/Elohka/COD_COI.htm - vyber správnou větu se správným pořadím COD a COI

www.lepointdufle.net/ressources_fle/verbes-ditransitifs.htm - slovesa s oběma předměty

www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_pronoms.htm - poskládej slova do správného pořadí

www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_3.htm - převeď věty s COD a COI

www.classzone.com/etest/viewTestPractice.htm - COD a COI v rozkazu

wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11987/3068776.cw/data/files2/ - přepiš věty a použij COD a COI

 elearn.mtsac.edu/bvigano/french2/exercises/include/fillin.asp - Noel a COI

 

www.languageroutes.com/storefront-files/interactive/bd-73.php - Noel - compréhension écrite - tsouvislý text + 3 možnosti odpovědí

 platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/noel_francophonie.htm - CE - doplnění chybějících slov do textu

 

platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/dorothee_la_valise.htm - les vetements - chanson

www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_03/no_03.htm - doplň člen určitý k oblečení + celý soubor cvičení na oblečení

www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_04/no_04.htm - doplň člen neurčitý k oblečení

www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/no_06/no_06.htm - co mají na sobě?

 babelnet.sbg.ac.at/canalreve/bravo/module2/2.3.html - doplň text - oblečení

 

personales.ya.com/inbose/exercices/Repas-restaurant/lexiquerepas.htm - aliments et boissons - slovní zásoba jídlo, pití, kuchyňské potřeby, restaurace

www.ac-dijon.fr/crdp/spip.php - slovní zásoba

w3.restena.lu/amifra/exos/voc/pgalim.htm - soubor cvičení - pexeso

www.estudiodefrances.com/exercices/alimentation.html - poslouchej a přiřaď potraviny

www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect34/no_01/no_01.htm - soubor 10 na sebe navazujících cvičení, ve kterém si procvičíte slovní zásobu i její praktické použití

 www.restaurantchezhenri.com/page-2.html - stránky restaurace Chez Henri v Nancy - jídelníček, ceny, služby

 www.vagenende.com/ - jídelníček restaurace Le Vagenende - Paris

uregina.ca/~laninstit/HotPot/French/Elementaire/exercises/A/a041.htm - dělivý člen - doplň správný dělivý člen - potraviny

langues2.ups-tlse.fr/Fle/Ressources/Partitif_01.htm - vyber člen dělivý nebo člen určitý

fog.ccsf.edu/~creitan/qchap6.htm - vyber člen dělivý nebo člen určitý

www.maisondequartier.com/cours/exercices.php - doplň členy do textu

 

www.tv5.org/TV5Site/7-jours/sommaire.php - TV5 - F. Hollande

presidentielle-2012.parismatch.com/Presidentielle-2012/Le-CV-de-Francois-Hollande-949533/ - CV - F. Hollande

presidentielle-2012.parismatch.com/Presidentielle-2012/Le-CV-de-Nicolas-Sarkozy-955021/ - CV - N. Sarkozy

 

 langues2.ups-tlse.fr/Fle/Ressources/Imparfait_PasseCompose_01.htm - PC x IMP

w3.restena.lu/amifra/exos/exprecr/impft-pc7.htm - PC x IMP

w3.restena.lu/amifra/exos/exprecr/impft-pc8.htm - PC x IMP

w3.restena.lu/amifra/exos/exprecr/impft-pc9.htm - PC x IMP

 

www.coindespetits.com/paques/paquesh.html - les Paques - jour apres jour

www.youtube.com/watch - video - les Paques

www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-2382-Paques_Qui_chasse_un_oeuf..._niveau_A2.htm - les Paques - TV5 - pracovní listy

www.cle.fr/centre_linguistique-fr-idm-105-n-Exercices-idh-71.html - doplňte text

users.sch.gr/akossyv/vrai_faux_paques.htm - test znalostí

 

www.tv5.org/TV5Site/publication/publi- 236-Les_expressions_imagees_de_la_langue_br_francaise.htm - les expressions imagés de la langue francaise

 

www.bbc.co.uk/languages/french/news/crossword/flash/index_immobilier.shtml - le logement - křížovka

www.expresse.fi/extra/pajaree/talo/Lamaisonvocabulaire2.htm - la maison - slovní zásoba

www.peda.net/img/portal/345774/maisonetjardin.htm - la maison - doplňte slovíčka

www.expresse.fi/extra/pajaree/talo/Lamaisonvocabulaire.htm - les pieces - slovní zásoba

www.peda.net/img/portal/325538/huoneet.htm - les pieces - doplňte slovíčka

www.scribd.com/doc/2149326/Vocabulaire-La-maison-Exercices - popis domu

www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect35/no_01/no_01.htm - sada cvičení

 

 

Soubory:


Profil školy

Přijímací řízení

Kontakt

Rozvrh

Školní jídelna

Webmail

Novinky a plánované akce

 • 11. 12. 2019 - Přednáška Moderní nanotechnologie v současné medicíně

  Zveme všechny zájemce na přednášku prof. RNDr. Evžena Almera, CSc. Moderní nanotechnologie v současné medicíně: pondělí 16. prosince 2019 více...

 • 09. 12. 2019 - Táborská Eurolyra 2019

  V pondělí 9. prosince 2019 proběhl již 5. ročník recitační soutěže v cizích jazycích v táborském Gymnáziu Pierra de Coubertina. více...

 • 09. 12. 2019 - Divadlo, film a hudba v jeden den

  Mikuláše jsme tento rok oslavili s celou třídou 3.B a některými studenty z 2.B a 2.C výletem do Prahy. Vyjížděli jsme již v 8 hodin, více...

 • 09. 12. 2019 - Blázníš?No a!

  Ve středu 4. 12. 2019 se třetí ročník zúčastnil zajímavého preventivního programu, o kterém sami žáci přinášejí krátkou reportáž: Ve více...

 • 08. 12. 2019 - Den latiny

  Den latiny Ve čtvrtek 28. 11. se třináct studentů naší školy zúčastnilo již osmého ročníku Dne latiny na Filozofické fakultě Univerzity více...

Gymnázium Vítězslava Nováka

Jindřichův Hradec
Adresa: Husova 333/II
37701 Jindřichův Hradec
Telefon škola: 384 361 253
Telefon školní jídelna: 384 362 385
E-mail: sekretariat@gvn.cz

Partneři